Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780.

Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780.

Vedecká konferencia o panovníčke Márii Terézii a období jej panovania v Uhorsku s medzinárodnou účasťou.

Termín a miesto konania: 14.-15. júna 2017 na Bratislavskom hrade.

Pri príležitosti 300. rokov narodenia Márie Terézie organizuje Bratislavský okrášlovací spolok v spolupráci so Slovenským národným múzeom a ďalšími poprednými vedeckými inštitúciami.

Dlhé a úspešné obdobie panovania Márie Terézie v Uhorsku patrilo k prelomovým z viacero hľadísk. Na pripravovanej konferencii sa chceme zamerať na nasledujúce okruhy tém:

Osobnosť Márie Terézie, každodennosť v živote jej rodiny
Politické dejiny: Vzťah Márie Terézie a uhorskej šľachty
Sociálne dejiny: Zmeny v postavení sociálnych vrstiev obyvateľstva, národnostné zloženie obyvateľstva, populačný a ekonomický rozmach slovenského etnika v Uhorsku.
Hospodárske dejiny: Význam baníctva v ekonomike Horného Uhorska, reformy v poľnohospodárstve, manufaktúry
Vojenské dejiny: Zmeny vo vojenstve počas panovania Márie Terézie, vznik elitnej šľachtickej tzv. Nóblgardy
Dejiny architektúry a umenia: Stavebná činnosť a kultúrny mecenát
Hudba a divadlo v tereziánskom období

Prípravný výbor konferencie:
Maroš Mačuha, Bratislavský okrášľovací spolok
Frederik Federmayer, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ročenka WOCH
Štefan Hrivňák, Archív mesta Bratislavy
Marián Babirát, Štátny archív v Bratislave
Ivana Červenková, Slovenský národný archív
Martina Orosová, Pamiatkový úrad SR
Daniel Hupko, Múzeum mesta Bratislavy
Peter Bárta, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

Podujatie sa koná ako vedecká časť Korunovačných slávností, ktoré budú 16.-17. júna 2017.

Sprievodným podujatím bude BAROKOVÁ KRATOCHVÍĽA 15. júna od 16:00 do 19:00 v obnovenej barokovej záhrade na Bratislavskom hrade v podaní skupiny FRINGIA.

Spoluorganizátori:
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Pamiatkový úrad SR
Slovenský národný archív
Archív mesta Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Štátny archív v Bratislave
Cerehis – Centrum pre religionistiku a historické štúdiá

Partneri:
Mesto Bratislava
Balassi inštitút v Bratislave
CzechTourism Slovensko
Víno Mrázik Devín
Kozí vŕšok

Mediálna podpora:
Pamiatky a múzeá
Historická revue
InBA
Bratislavské noviny
folklorfest.sk
Monument revue
Woch

Hľadáme ďalších partnerov

Prihlášky a info: macuha@krasnabratislava.sk, +421 907368024

 

program 1program 2program 3

Prečítajte si tiež: