Rok Márie Terézie 1717 – 2017

Bratislavský okrášľovací spolok vyhlasuje rok 2017 za Rok Márie Terézie. Tento rok si chceme uctiť 300. rokov narodenia (1717 – 2017) jednej z najvýraznejších postáv našich dejín s celoeurópskym významom. Súčasťou Roka Márie Terézie budú rôzne podujatia, ktoré súvisia s osobou osvietenskej panovníčky. Budú to jednak podujatia nášho spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budeme spoločne komunikovať a propagovať. Týmto vyzývame všetky slovenské pracoviská ako múzeá, galérie, archívy, knižnice, vedecké inštitúcie, samosprávy, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré organizujú akékoľvek aktivity súvisiace s danou témou ako napr. výstavy, prednášky, konferencie, osadenie pomníkov a tabúľ, alebo obnova tereziánskych pamiatok a podobne, aby sa nám ozvali a prihlásili svoju aktivitu do projektu Rok Márie Terézie 1717 – 2017.

Program Roka Márie Terézie (priebežne dopĺňame):

4. máj, 2017. Mária Terézia – Vydanie reprezentatívneho albumu 12 reprodukcií grafických listov s námetom Márie Terézie zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. Autorka: Patrícia Ballx. Náklad: 600 kusov. Vydavatelia: Bratislavský okrášlovací spolok a Galéria Mesta Bratislavy. Sprievodná výstava s kurátorskym výkladom Patrície Ballx v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci (Panská 19) o 17:00.

10. máj, 2017. Prešporské večery: Osudy a tajomstvá koruny z veže Dómu sv. Martina. Prednáša: Patrik Baxa. Prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11, o 18:00.

13. máj. Tereziánska Bratislava. Vlastivedná vychádzka v deň výročia narodenín Márie Terézie. Organizuje CK LIBER s podporou BOS.

21. máj. Tereziánske majetky na Záhorí (Holíč, Kopčany, Šaštín). Vlastivedný výlet s odborným výkladom. Organizuje CK LIBER s podporou BOS.

Máj 2017. Tereziánska Viedeň a zámok Schlosshof. Vlastivedný zájazd s odborným výkladom. Organizuje CK LIBER s podporou BOS.

Máj 2017. Tereziánska Viedeň a zámok Schönbrunn. Vlastivedný zájazd s odborným výkladom. Organizuje CK LIBER s podporou BOS.

14.-15. júna 2017 na Bratislavskom hrade. Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780. Vedecká konferencia o panovníčke Márii Terézii a období jej panovania v Uhorsku s medzinárodnou účasťou. Pri príležitosti 300. rokov narodenia Márie Terézie organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Slovenské národné múzeum v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami.

15. jún 2017, 16:00 – 19:00 Baroková kratochvíľa v barokovej záhrade na Bratislavskom hrade. Vystúpenia barokových tancov, hudby, prezentácia materiálnej kultúry v podaní skupiny Fringia. Organizuje Bratislavský okrášľovací spolok a Slovenské národné múzeum.

12. jún – 27. august 2017. Výstava Socha Márie Terézie od Jána Fadrusza 1897 – 1921. Miesto Archa, Primaciálny palác. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Mesto Bratislava. Autor Július Cmorej.

Jún resp. september 2017. Osadenie Pomníka Márie Terézie v Bratislave. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok.

14. októbra o 18:00. Panovníčka Mária Terézia – manželka, matka, zbožná kresťanka Prednáša: Viera Obuchová. Prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11.

Kontakt: macuha@krasnabratislava.sk, 0907368024

Prečítajte si tiež: