Projekty

Ročenka WOCH

divider
WOCH. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy.

Bratislavský okrášľovací spolok sa chce venovať aj publikačnej činnosti, súc si vedomý faktu, že len napísané slovo pretrvá veky. Našou prvotinou v tejto oblasti boli iniciovanie aj podpora vydania publikácie o dejinách BOS. V rámci edičných plánov máme v úmysle vydávať aj prednášky z cyklu Prešporské večery.

Našim najnovším edičným počinom je založenie novej ročenky WOCH. Venuje sa len málo prebádaným témam v dejinách Bratislavy, pričom publikujú sa len práce špičkových odborníkov zo Slovenska aj zahraničia.

V roku 2014 vyšiel prvý diel WOCH. Tento rok, sme vydali tretie vydanie časopisu WOCH.

Wochu želáme veľa zanietených čitateľov.