Projekty

Prešporské večery

divider

Prešporské večery je projekt pravidelných stretnutí členov a sympatizantov Bratislavského okrášľovacieho spolku, ako aj ostatných obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, ktoré sú zamerané na históriu a kultúru mesta Bratislava. V rámci nich sa budú konať prednášky, diskusie, prezentácie nových kníh a architektonických projektov, premietať dobové fotografie a filmy s tematikou Bratislavy. Stretnutia sa budú konať raz mesačne, ideálne vždy druhú stredu v mesiaci, v čase 18:00 – 20:00 v priestoroch klubovej kaviarne Nappali v Balassiho inštitúte v Bratislave na Palisádach č. 54.

Program sa pripravuje na 3 mesiace vopred, aby sa mohol komunikovať s verejnosťou cez informačné kanály (BKIS, tlač, internet). V prípade potreby sa počas roka budú konať aj vopred neplánované stretnutia, napr. v prípade uvedenia novej knihy, návštevy významnej osobnosti a podobne.

Program Prešporských večerov na rok 2015:

10. jún, Július Cmorej (zberateľ a vydavateľ historických pohľadníc Bratislavy) – Bratislavské konfrontácie. Minulosť na historických záberoch mesta versus súčasnosť.

8. júl, Marian Havlík (pamiatkar) – Baroková záhrada na Bratislavskom hrade..

12. august, Viera Kamenická (SNM – Židovské múzeum) – Zo života bratislavskej židovskej komunity pred II. sv. vojnou.

9. september, Denis Pongrácz (slachta.com) – Dvory Pálffyovcov a Esterházyovcov v Bratislave.

14. október, Pavol Navalanič Uličný (Fringia) – Chladné a palné zbrane a boj v Uhorsku v ranom novoveku.

11. november, Daniela Kodajová (HÚ SAV) – Ľudovít Štúr a Bratislava.

9. december, Mgr. Martin Čičo (SNG) – Korunovačný pahorok v Bratislave. Nemý svedok korunovácií uhorských kráľov a jeho premeny.

Ak máte zaujímavú tému k dejinám Bratislavy, prihláste sa nám.
Prednášky sú honorované.
Program je len orientačný a jeho zmena je vyhradená.