Projekty

Obnovme bratislavské hradby

divider

Ucelené mestské hradby stredovej Bratislavy vznikli na prelome 13. a 14. storočia po získaní mestských práv. V priebehu 15. storočia boli upravované a svoju definitívnu podobu získali v prvej polovici 16. storočia, kedy boli dobudované všetky štyri vstupné brány a obranné bašty kamenného opevnenia. V novoveku postupne hradby strácali na význame a za vlády Márie Terézie bola ich veľká časť asanovaná alebo zastavaná. V čase výstavby mosta SNP bol počas demolácií domov na dnešnej Staromestskej ulici odkrytý veľký úsek opevnenia. V priebehu 80. rokov 20. storočia bol renovovaný do dnešnej podoby a v 90. rokoch slúžili mestské hradby ako atraktívna zóna na organizovanie historických a iných podujatí. Žiaľ od roku 2001 boli kvôli nevyhovujúcemu stavu uzavreté a postupne chátrali. Bratislavský okrášľovací spolok začal v roku 2013 s mestom Bratislava diskusiu o znovuoživení tohto priestoru pre verejnosť. Inicioval vznik platformy Obnovme bratislavské hradby, ktorú okrem mesta tvorí a podporuje aj organizácia Bratislava tourist board. Počas viacerých dobrovoľníckych brigád sa podarilo sprístupniť vnútornú časť hradieb ako miesta na konanie podujatí. Našim cieľom je postupná obnova hradieb, prepojenie mesta s hradom a vybudovanie oddychovej a kultúrnej zóny, ktorá bude slúžiť ako Bratislavčanom, tak aj turistom. Bratislavský okrášľovací spolok vypísal na obnovu a oživenie bratislavských hradieb verejnú zbierku. Každý, komu nie je toto miesto ľahostajné môže prispieť na účet 1234512345/6500.