Projekty

Obnova strechy Kostola Najsvätejšej Trojice

divider

Bratislavský okrášľovací spolok financuje obnovu strechy Kostola Najsvätejšej trojice. Oslava ukončenia rekonštrukcie strechy kostola Sv. Jána z Mathy (sv. Trojica) sa uskutočnila 14. apríla 2014 o 17.00 hod. v pastoračnom centre Quo vadis na Hurbanovom námestí.