Projekty

Kino Romantika

divider
Premietanie unikátnych starých filmov o Bratislave z archívu Slovenského filmového ústavu v Kine Mladosť v dvoch ročníkoch:

2012: Filmy z rokov 1918 – 1945
2013: Filmy z rokov 1945 – 1970.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.