Projekty

Jarné okrášľovanie mesta

divider
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Tento projekt je zameraný najmä na skrášlenie Bratislavy, výsadbu novej zelene a poukázania na nedostatočnú údržbu zelených plôch v centre mesta. Projekt má za cieľ okrem okrášlenia vybraného miesta v meste spropagovať myšlienku kvalitnej a koncepčnej starostlivosti o verejné priestranstvá v Bratislave. Tieto priestory nie sú často udržiavané na patričnej úrovni, ako by vzhľadom na hlavné mesto členského štátu EÚ mali byť. Aj o existujúce zelené plochy v meste je často postarané len na extenzívnej úrovni.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Bratislavský okrášľovací spolok v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom, sponzormi a s veľkou pomocou Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku z Malinova usporiadal projekt Jarné okrášľovanie mesta. Pracovalo sa na vytipovaných plochách na Hodžovom námestí od 18.-20.04.2011 a od 28.-29.04.2011. V rámci týchto dní vyčistili žiaci z Malinova vytipované plochy a následne na to vysádzali kvety, kríky a tuje, ktoré nám zabezpečili firmy Záhrady a závlahy, Plantago a Isola Bella. Projekt sa skladal z dvoch častí v prvej časti (od 18.-20.04.2011) sa vyčistili plochy a kvetináče a vysadili sa kvety a erb SR. V druhej časti projektu (od 28.-29.04) sa vyhotovil erb Bratislavského samosprávneho kraja z farebnej dreviny a vysadili sa kríky.

Samotný projekt trval celkovo päť dni kedy žiaci z Malinova pracovali od 8:30 do 12:00. A posledný deň prvej časti projektu t.j. v stredu 20.04.2011 sme dokončili práce a pozvali župana a Miss SR a I. ViceMiss aby pokrstili našu prácu symbolickým zasadením kvetiny. Pozvané boli aj média. Posledný deň druhej časti projektu 29.04.2011 nás prišiel podporiť župan na bicykli.

Projekt budeme organizovať každoročne na jar s cieľom priniesť do Bratislavy viac kvalitnej zelene. V rámci projektu vyčistíme plochy a vysadíme kvety tak ako na Hodžovom námestí. Fotografie z Hodžovho námestia a našu prácu nájdete v galérií. Na fotografiách môžte vidieť ako plochy vyzerali pred a po úprave.