Projekty

Galéria most – The Bridge Gallery

divider

Realizácia výstavy a s ňou spojenej vernisáže originálnych fotografií z archívu Pamiatkového úradu SR, a tiež originálnych, doposiaľ nezverejnených, diel – obrazov a fotografií vybraných súčasných umelcov z generácie po roku 1974.

Veľkorozmerné fotografie sú nalepené priamo na telese mosta SNP na stene chodníka pre peších.

Doba trvania: počas celého roka, s dôrazom na jarné až jesenné obdobie.

V 1. ročníku (2013) Galérie Most sme pre Vás pripravili výstavu nepublikovaných fotografií z rokov 1968-1971 na telese mosta SNP – Stavba mosta SNP / Búranie podhradia

Zámerom projektu bolo priblížiť historické fotografie stavebného inžiniera Igora Scholtza z Bratislavy z rokov 1968-69, ktoré zachytávajú stavbu mosta SNP a zároveň búranie objektov, ktoré stáli v ceste jeho výstavbe (Podhradie, Staromestská ulica, Veslársky klub). Ing. Igor Scholtz venoval Bratislavskému okrášľovaciemu spolku fotografie, ktoré fotil z titulu výkonu funkcie hlavného inžiniera tejto dnes vnímanej ako kontroverznej stavby. Jeho objektív zachytával detailne hlavne stavebný proces prác na moste v širšom kontexte. Neobišiel však ani prípravu terénu pre stavbu mosta, ktorému museli ustúpiť desiatky domov, celé historické ulice a námestia. V albumoch sa nachádzajú desiatky a originálnych doposiaľ nikde nepublikovaných fotografií. Sú hodnotné nielen pre dejiny architektúry kvôli detailnému zmapovaniu stavby mosta SNP, ale aj pre dejiny Bratislavy. tieto fotografie verejnosti.

V 2. ročníku (2014) Galérie Most sme spolupracovali s organizáciou BODKY, a vystavené boli fotografie súčasných umelcov.