Projekty

Bratislavské večery

divider

Bratislavský okrášľovací spolok (BOS) v spolupráci s Inštitútom urbánneho rozvoja IUR pripravuje sériu prednášok Bratislavské večery, ktoré by nadviazali na úspešný koncept Prešporských večerov – prednášok týkajúce sa histórie Bratislavy.

Ideou Bratislavských večerov je na pravidelnej báze usporadúvať prednášky vedené odborníkmi a profesionálmi, ktoré sa budú týkať moderných mestských tém, ako je architektúra, urbanizmus, rozvoj mesta, trvalá udržateľnosť, kvalita života v meste a podobne. Celkovým zámerom je pomocou prednášok zvýšiť povedomie laickej, ale aj odbornej verejnosti o aktuálnych názoroch, vývoji a znalostiach v urbánnej problematike.

Bratislavské večery sa budú konať raz do mesiaca, pričom dátum bude dopredu komunikovaný oboma partnermi – BOS a IUR. Prednášky budú prístupné širšej verejnosti zdarma. Prvá prednáška sa plánuje posledný januároví týždeň v Urban house (Laurinská ulica). O presnom termíne a konkrétnej prednáške Vás budeme informovať v januári.

Prednášky budú multidisciplinárne, a preto sú vítaní architekti, urbanisti, ekonómovia, geografi, sociológovia, psychológovia, ekológovia, filozofi, politici i podnikatelia. Predpokladom sú skúsenosti, odbornosť i vykonané aktivity. Po prednáške sa predpokladá aj menšia diskusia k prezentovanej téme. Napíšte nám na macuha@bos-bratislava.sk, ak viete o niekom, koho by ste si radi vypočuli, alebo ak by ste sami radi vystúpili s prednáškou.