Projekty

Bitka pri Viedni 1683 Battle of Vienna

divider

Spomienka na jeden z najväčších vojnových stretov v dejinách strednej Európy. V Bitke pri Viedni 11.-12. septembra 1683 po dvojmesačnom obliehaní hlavného mesta Habsburskej monarchie stáli proti sebe obrovské osmanské vojsko pod vedením Kara Mustafa pašu a Svätá liga – koalícia rakúskych, nemeckých a predovšetkým poľsko-litovských jednotiek na čele s kráľom Jánom III. Sobieskym. Boj skončil víťazstvom kresťanských síl, predovšetkým zásluhou elitných poľských husárov a bol začiatkom konca dlhoročného osmanského panstva v strednej Európe.