Projekty

Baťa Gentlemen’s Club (BGC)

divider

Elegancia a dobré mravy pre 21. storočie

Baťa Gentlemen’s Club (BGC) združenie v rámci Bratislavského okrášlovacieho spolku (BOS). Podporuje tradičné európske hodnoty, kapitalistickú etiku, etiketu, spoločenský štýl a korektné medziľudské vzťahy. Je otvorený mužom aj ženám všetkých vierovyznaní a stavov za podmienok dodržiavania hodnôt Clubu.

Predsedom Clubu je riaditeľ Bratislavského okrášlovacieho spolku Mgr. Maroš Mačuha, PhD. O chod Clubu sa stará výkonný riaditeľ Peter Eichhorn. Club má sídlo v budove bývalého obchodného domu Veľký Baťa na Hurbanovom námestí na 4. poschodí. V prípade záujmu o členstvo prosím kontaktujte Petra Eichhorna na peter@diemonarchie.com alebo tel. čísle +421907467671.