Projekty

Marek_Sevc_Salvator
Prosím prispejte na číslo účtu: SK81 6500 0000 0067 8906 7890 Heslo: Salvator
divider
Bitka pri Viedni 1683
BITKA PRI VIEDNI 1683 BATTLE OF VIENNA – Spomienka na jeden z najväčších vojnových stretov v dejinách strednej Európy.
divider
stredovek_pri_dunaji_2
Stredovek pri Dunaji – oživená história rytierskych rádov
divider
BOS BGC logo
Elegancia a dobré mravy pre 21. storočie
divider
Nový cyklus prednášok na zaujímavú tému o architektúre, urbanizme a rozvoji modernej a súčasnej Bratislavy.
divider
Záchrana historického rušňa Viedenskej električky
divider
Znovupostavenie jedného z najvýznamnejších diel bratislavského sochárstva
divider
Okrášlenie Bratislavy výsadbou novej zelene
divider
Prednášky zamerané na históriu a kultúru mesta Bratislava, spojené s pravidelnými stretnutiami našich členov a sympatizantov
divider
Hodnotný zážitok a poznanie
divider
Výstava nepublikovaných fotografií na telese Mosta SNP
divider
Obnova a oživenie bratislavských mestských hradieb
divider
Bratislavský okrášľovací spolok financoval obnovu strechy Kostola Najsvätejšej trojice.
divider
Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy.