Prešporské večery špeciál: Sviečková manifestácia v roku 1988

Sviečková manifestácia v roku 1988

Prednáša: Peter Jašek (UPN)

Vo štvrtok 23. marca o 18:00

Miesto koania: Dome Quo Vadis, Veterná 1

Vstup voľný.

Pripravujeme:

12. apríl, Daniel Antoni
Avari v Bratislavskom regióne

10. máj, Tomáš Krejčík
Rodáci z Prešporku na Morave

14. jún, Egon Vedrődy
Kráľovský minciar Pavol Vedrődy v 18. storočí

12. júl, Peter Baxa
Osudy a tajomstva koruny z veže Dómu sv. Martina

13. december, Viera Kamenická
Sviatok svetla CHANUKA / história židovského sviatku po súčasnosť

Zmena programu vyhradená.

Ak máte zaujímavú tému k dejinám Bratislavy, prihláste sa nám. Prednášky sú honorované.

Info: macuha@bos-bratislava.sk, 0907368024

Prečítajte si tiež: