História

História a vznik spolku | Aktivity pôvodného spolku

Bratislava – mesto spolkov

Novinár a nakladateľ Martin Györik kedysi napísal, že Bratislava je mestom spolkov. Bolo ich naozaj veľa: vlastenecký,  lantropický, spoločenský, právnický, umelecký, kajakársky a mnohé iné. Jeden z najznámejších spolkov bol Okrášľovací spolok, ktorý patril medzi najužitočnejšie. Vznikol roku 1868. Zakladateľom bol Henrich von Justi. Založenie spolku predchádzalo stretnutie štyridsiatich osobností mesta na popud Justiho vo februári roku 1867. Medzi zakladajúcimi členmi spolku boli mená ako Teodor Edl, gróf Ernest Esterházy, Ferdinand von Gervay, Michael Hengelmüller de Hengervár, Adam Kosziba, Karol Neiszidler de Ujlak, gró Rudolf a Štefan Pál y, Karol Ságody, Edmund von Szalay, Jozef von Záborszky i iní.

Kedy presne spolok zanikol nie je dostatočne známe. Ešte 20. marca v roku 1944 boli schválené ministerstvom vnútra nové stanovy. Je preto pravdepodobné, že spolok zanikol až odchodom Nemcov pred frontom a neskôr ich násilným odsunom.

História spolku

Počas existencie Okrášľovacieho spolku pochádzali predsedovia a podpredsedovia spolku predovšetkým z aristokratických a šľachtických rodov.