Baroková kratochvíľa

BAROKOVÁ KRATOCHVÍĽA

Baroková kultúra uhorskej aristokracie, odevy, hudba, tanec a degustácia vína v obnovenej barokovej záhrade na Bratislavskom hrade .

V piatok 15. júna od 16:00 do 19:00

Realizuje spoločnosť FRINGIA.

Podujatie sa koná ako súčasť Konferencie Vitam et sanguinem, Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780, ktorá bude 14.-15. júna 2017.

Program:
1. úvodné slovo a privítanie
2. prvý tanečný vstup
3. rozprava o dobovom prestieraní a pozvánka k nazretiu hodovania na slávnostnej dobovej tabuli
4. slávnostné salvy z diel
5. tanečný workshop – učenie barokových tancov pre verejnosť
6. rozprava o tradičnom odeve baroka až neskorého baroka – rokoka (Tereziánskych čias)
7. druhý tanečný vstup
8. záverečné poďakovanie

Organizátor:
Bratislavský okrášľovací spolok

Spoluorganizátor:
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

Partneri:
Mesto Bratislava
CzechTourism Slovensko
Víno Mrázik Devín
Kozí vŕšok

Mediálna podpora:
InBA
Bratislavské noviny
folklorfest.sk

Hľadáme partnerov podujatia

Info: macuha@krasnabratislava.sk, +421 907368024

Prečítajte si tiež: